Joods Gemeentegebouw Haarlem museaal, educatief en cultureel centrum

Doneer

Geschiedenis

Als de synagoge aan de Lange Begijnestraat het hart was van de Joodse gemeenschap, dan vormde het Gemeentegebouw het zenuwcentrum. Aan het imposante monument is de bloei van de Joodse gemeente vanaf eind 19e eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog goed af te lezen. Het pand herbergde een godsdienstschool, vergaderzalen, er was een kleine synagoge en het secretariaat van de gemeente was er gevestigd. Achter het gebouw bevond zich een rituele badinrichting en er was een woning voor de conciërge en zijn gezin. De combinatie van deze verschillende met de Joodse gemeenschap verbonden functies en voorzieningen in één behuizing, maakte het Gemeentegebouw uniek. Na de oorlog zag de Joodse gemeente geen toekomst meer voor zichzelf in het gebouw, dat in 1951 verkocht werd aan de gemeente Haarlem.

“Mijne heeren, het gevoel dat in mij opwelt bij het aanschouwen dezer plaats van bijeenkomst is overweldigend.”

Philip Konijn

Voorzitter van de Joodse Gemeente Haarlem, 22 juni 1888

De bestuurders van de Joodse gemeente en hun echtgenotes bijeen ter gelegenheid van het veertigjarig ambtsjubileum van rabbijn Simon Philip de Vries, 3 mei 1932.

Het plan

Stichting JGH wil het gebouw opnieuw verbinden met haar geschiedenis. Een permanente tentoonstelling op de eerste verdieping belicht de boeiende historie van ruim 300 jaar Joods leven in Haarlem en omgeving, aangevuld met verrassende wisselexposities. Jong en oud kunnen er leren over de Joodse religie en de positie van de Joodse minderheid in de samenleving. Het proces van isolement, roof en vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt helder getoond; het herdenken van de slachtoffers neemt hierbij een belangrijke plaats in. Vanuit deze geschiedenis worden ook verbanden gelegd met de huidige tijd. Van performances van jonge makers tot educatieve projecten met betrekking tot hedendaagse vormen van racisme en discriminatie. Zo ontstaat er een levendig centrum voor een breed publiek met speciale aandacht voor jongeren.

“Ik heb u, heren leden van de kerkenraad, in deze zitting bijeengeroepen, wegens de zeer ernstige gebeurtenissen die in onze gemeente hebben plaatsgevonden. ”

Barend Chapon

Voorzitter van de Joodse Gemeente Haarlem, 6 september 1942

Klasje godsdienstschool, ca. 1930.

Artist impression ontwerpcollectief Groningen, volumestudie 2023.

Stichting JGH

De in december 2018 door de Haarlemse gemeenteraad aangenomen motie ‘Geef Haarlem haar Joodse geschiedenis terug’ (Hart voor Haarlem) vormde de aanzet tot de oprichting van Stichting JGH en de verkoop van het pand door de gemeente aan Stadsherstel Amsterdam. Stichting JGH stelt zich ten doel het Gemeentegebouw een bestemming te geven die recht doet aan de historische functie en betekenis van het pand. Stadsherstel Amsterdam zal het restaureren en gedeeltelijk een woon- en bedrijfsfunctie geven. Stichting JGH richt vervolgens in de prachtige voormalige vergader- en feestzalen op de eerste verdieping een museaal en educatief centrum in, met faciliteiten om er ook culturele evenementen te kunnen organiseren.

Samenstelling bestuur:
Wim de Wagt (voorzitter), Coen Abram (penningmeester),
Ralph Levie (secretaris), Sanne Hamel (bestuurslid),
Job Rosenhart (bestuurslid)

Ambassadeurs:
Job Cohen (voormalig staatssecretaris en oud-burgemeester van Amsterdam), Jessica Durlacher (schrijfster), Emile Schrijver (directeur Joods Cultureel Kwartier)

Download hier:
ANBI

Bankrelatie ABN AMRO
IBAN NL69 ABNA 0102 7685 87 t.n.v. Stichting Joods Gemeentegebouw Haarlem

RSIN: 862663234
KvK 82940185

Doneer

Voor de museale en educatieve inrichting is veel geld nodig, elke bijdrage is dan ook van harte welkom. Het is mogelijk om specifieke onderdelen van de inrichting te adopteren. Stichting JGH is een culturele ANBI. Particulieren mogen in hun aangifte inkomsten-belasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en onder bepaalde voorwaarden als gift aftrekken. Bij een periodieke uitkering gedurende minimaal vijf jaar is het totale bedrag aftrekbaar. Neemt u gerust contact met ons op, wij helpen u graag.